پیش ثبت نام دوره های آموزشی شروع شد!

در حال حاضر سه گروه اموزشی به شرح ذیل در حال پیش ثبت نام می باشد

  گروه خدمات تغذیه ای

 • 1. آشپز

 • 2. کباب زنی و تخته کاری

 • 3. پیتزا پزی

 • 4. سبزی آرایی سفره آرایی و میوه آرایی

 • 5. شیرینی پزی درجه

 • 5. شیرینی پزی درجه

 • 6. تهیه فینگر فود

  گروه هتلداری

 • 1. زبان تخصصی هتلداری

 • 2. متصدي البسه در هتل

 • 3. آشپز هتل درجه 2

 • 4. فنون پذیرایی و تشریفات

 • 5. سر ميزبان رستوران

 • 6. كمك ميزبان رستوران

 • 7. قناد هتل

 • 8. مديرغذا و نوشابه هتل

 • 9. ميزبان رستوران

 • 10. متصدي لباسشويي در هتل

  گروه گردشگری

 • 1. مدير اكوكمپ

 • 2. خبرنگار گردشگري

 • 3. مدیر تور

 • 4. سرپرست کاروان های زیارتی

 • 5. راهنماي تورهاي زمين گردشگري(ژئوتوريسم)

 • 6. راهنمای دفاتر اطلاع رسانی گردشگری

 • 7. راهنماي تورهاي ماجراجويانه

 • 8. راهنماي زبان تخصصي گردشگري

 • 9. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح مقدماتي)

 • 10. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح متوسطه)

 • 11. برقراری ارتباط با گردشگران به زبان انگلیسی(سطح پيشرفته)

 • 12. راهنماي طبيعت گردي (اكوتوريسم)

 • 13. راهنمايي گردشگران كوير و بيابان

 • 14. استقرار و بقا در طبیعت در شرایط دشوار

 • 15. راهنماي عمومي گردشگري

 • 16. مسير يابي مناطق گردشگري طبيعي

 • 17. عكاسي تورهاي گردشگري

 • 18. راهنماي گردشگري مناطق روستايي وكوهستاني

 • 19. راهنماي گردشگري ورزشي

 • 20. مدير اردوهاي گردشگري ورزشي

 • 21. راهنمای گردشگری کودک

 • 22. راننده وسايل نقليه گردشگري

 • 23. كارمند بازاريابي و فروش در آژانس هاي جهانگردي

 • 24. امدادگري تورهاي گردشگري

 • 25. راهنماي گردشگري فرهنگي

 • 26. راهنماي موزه

 • 27. اجرا و راهنمايي تور با خودروهاي شخصي

 • 28. راهنماي محلي بومی

 • شما می توانید در چندین دوره پیش ثبت نام نمایید

 • پیش ثبت نام شما به منزله ثبت نام قطعی نخواهد بود

 • شماره تلفن همراه خود را بدرستی وارد نمایید

 • ثبت نام دوره